България издаде и валидира първото филателно издание в Европа на тема „Киберсигурност“

30

Министърът на електронното управление Георги Тодоров и главният изпълнителен директор на „Български пощи“ ЕАД Богдан Теофанидис положиха печата върху първото пощенско издание в Европа, посветено на темата „Киберсигурност“ в присъствието на художника на проекта Теодор Лихо.

„Днес слагаме символичен финал на „Европейския месец на кибесигурността“. Месец, в който основните теми бяха свързани с phishing и ransomware. Бурно развиващите се технологии ни изправят пред предизвикателството да се справяме с тях. Кампанията бе 30 дни, но нашата работа за решаване на проблематиката с кибесигурността продължава.“, каза Георги Тодоров по време на валидиране на пощенско-филателно издание.

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ...
Нова европейска програма за иновации
Защо е важна дигитализацията на бизнеса?
13 причини за конфликти

Министърът заяви, че проведената кампания от България е високо оценена от нашите
партньори и от Агенцията на ЕС за киберсигурност /ЕNISA/ и изказа благодарност към екипа на управляваното от него министерство за добре свършената работа.

От своя страна Богдан Теофанидис съобщи, че пощенската администрация у нас отчита повод за гордост, тъй като именно тя е първата в света, която издава марка на тази тема, така както преди 75 г. години сме първите издали марка на тема „Шах“.

Поводът за отпечатването на пощенската марка е 10-годишния юбилей на “Европейски месец на киберсигурността”, с което страната ни отправя своето ясно послание към едно от основните предизвикателства на нашето съвремие. Посланието, което ще достигне до хиляди българи у нас и по света, както и до колекционерите на филателни продукти, е информираност, бдителност и изграждане на капацитет в областта на киберсигурността.

Художникът Теодор Лихо е използвал нестандартния за маркиздаването квадратен размер на пощенска марка, която се чете завъртяна на 45 градуса, QR код и цветови модел RGB. Пощенска марка със специален пощенски печат е с тираж 5 500 броя и номинална стойност:1,25 лв.

Министерството на електронното управление