Днес в Баку председателят на Комисията Урсула фон дер Лайен и комисарят по въпросите на енергетиката Кадри Симсон се срещнаха с президента Илхам Алиев и министъра на енергетиката Парвиз Шахбазов с цел укрепване на съществуващото сътрудничество между ЕС и Азербайджан. Председателят на Комисията и президентът на Азербайджан подписаха нов меморандум за разбирателство за стратегическо партньорство в областта на енергетиката.

Понастоящем ЕС и Азербайджан договарят ново всеобхватно споразумение, което ще позволи засилено сътрудничество в голям брой области, включително икономическата диверсификация, инвестициите, търговията и пълното използване на потенциала на гражданското общество, като се подчертава значението на човешките права и върховенството на закона.

След днешната визита в Баку Съветът за сътрудничество ЕС—Азербайджан ще се срещне на 19 юли в Брюксел, за да разгледа цялостните отношения и да обсъди възможни области за бъдещо сътрудничество от взаимен интерес.

Председателят Фон дер Лайен заяви: С този нов меморандум за разбирателство днес отваряме нова глава в енергийното си сътрудничество с Азербайджан — ключов партньор в усилията ни да се откажем от руските изкопаеми горива. Стремим се не само да укрепим нашето съществуващо партньорство, което гарантира стабилни и надеждни доставки на газ за ЕС чрез южния газов коридор. Поставяме също така основите на дългосрочно партньорство в областта на енергийната ефективност и чистата енергия, тъй като и двете страни се стремят към постигане на целите на Парижкото споразумение. Но енергетиката е само една от областите, в които можем да укрепим сътрудничеството си с Азербайджан и ще се радвам да разгърнем пълния потенциал на нашите отношения.

Осигуряване на алтернативни доставки на газ за Европа

Новият меморандум за разбирателство за стратегическо сътрудничество в областта на енергетиката, подписан днес от председателя на Комисията и президента на Азербайджан, включва ангажимент за удвояване на капацитета на южния газов коридор за доставяне на най-малко 20 милиарда кубични метра годишно на ЕС до 2027 г. Това ще допринесе за постигането на целите за диверсификация, заложени в плана на REPowerEU, и ще помогне на Европа да прекрати зависимостта си от руския газ. Въз основа на засиленото енергийно сътрудничество Азербайджан вече увеличава доставките на природен газ за ЕС от 8,1 милиарда кубични метра през 2021 г. до очаквани 12 млрд. куб. м. през 2022 г.

Комисарят по въпросите на енергетиката Кадри Симсон заяви: В новия меморандум за разбирателство се подчертава стратегическата роля на южния газов коридор в усилията ни за диверсификация. Азербайджан вече увеличи доставките на природен газ за ЕС и тази тенденция ще продължи, като тази година се очакват допълнително до 4 милиарда кубични метра газ, а се предвижда обемите да нараснат повече от два пъти до 2027 г. Нашето сътрудничество обаче надминава тези прогнози, като ускорява внедряването на възобновяеми енергийни източници и разглежда въпроса с емисиите на метан. Тези стъпки ще повишат сигурността на доставките и ще спомогнат за постигането на нашите цели в областта на климата.

Както е заявено в меморандума за разбирателство, ЕС и Азербайджан споделят амбицията за ускоряване на разработването и внедряването на капацитет за производство и пренос на енергия от възобновяеми източници, за да се използват пълноценно полезните взаимодействия между прехода на ЕС към чиста енергия и силния неизползван потенциал на Азербайджан в областта на енергията от възобновяеми източници, по-специално в сектора на енергията от разположени в морето инсталации.

Двете страни също така признават значението на глобалния ангажимент за метана и признават, че да се направи веригата за доставки на природен газ възможно най-ефективна и съобразена с околната среда и климата е въпрос на колективна отговорност.  Меморандумът за разбирателство подкрепя създаването на схеми за събиране на природен газ, който иначе би бил изгарян във факел или изпускан в атмосферата. Нашето сътрудничество ще бъде от решаващо значение и за подкрепата на присъединяването на Азербайджан към ангажимента.

След подписването на Меморандума за разбирателство комисар Симсон ще проведе диалог между ЕС и Азербайджан в областта на енергетиката с министър Шахбазов, за да обсъдят практическото прилагане на меморандума за разбирателство.

Контекст

От няколко месеца насам ЕС работи активно с международните партньори за диверсифициране на доставките и смекчаване на последиците от покачването на цените на енергията. Във външната енергийна стратегия на ЕС, придружаваща плана REPowerEU, Комисията отчете, че южният газов коридор играе ключова роля за диверсификацията на доставките на природен газ за ЕС, по-специално за държавите от Югоизточна Европа.

Комисията отдавна подкрепя разширяването на Южния газов коридор като основен принос за сигурни, надеждни и предвидими доставки на природен газ в Югоизточна Европа, а потенциално и в Западните Балкани, чрез Трансадриатическия газопровод.