Френските инвестиции в България надхвърлят 1 млрд. евро

26

Преките инвестиции от Франция възлизат на 1,028 млрд. евро, а френските
фирми, които развиват бизнес в България са над 200. Това стана ясно по
време на среща във формат „закуска с инвеститори“, която министърът на
икономиката и индустрията Никола Стоянов проведе с представители на
френския бизнес у нас.

„Френски компании са разкрили над 15 000 работни места в България“, каза
министър Стоянов. Той подчерта, че като толкова голям работодател e важно
тези компании да имат пряк диалог с ресорния министър и да поставят
всички проблеми, които имат. „Целта ни е заедно да търсим решенията и да
открояваме приоритетните сфери, в които да задълбочаваме
партньорството“, подчерта още икономическият министър.

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ...
Как да увеличите потока от клиенти по правилния начин?
Защо е важно да определяте целевата аудитория?
Защо трябва да се анализират потенциалните клиенти?

Франция е традиционен търговско-икономически партньор на България.
Освен политически, културни и исторически връзки, между двете страни
съществуват и добри търговски отношения, като през 2021 г. стокообменът
между България и Франция отбелязва ръст от над 17% спрямо 2020 г. и е в
размер на 2,2 млрд. евро.

Износът от България за Франция включва продукти на машиностроенето
хранително-вкусовата и фармацевтичната промишленост, слънчогледово
масло, минерални торове, царевица, етерични масла и др. В тази връзка
министър Стоянов акцентира върху факта, че износът от страната ни към
Франция се е увеличил с 18% и е в размер на 1,2 млрд. евро през миналата
година.

Представени бяха и концепцията за промяна начина на работа и управление
на индустриалните зони в България. Сред основните проблеми, които
представителите на френския бизнес представиха бяха недостигът на кадри
и нуждата от разширяване на дуалното обучение.

Срещата се организира с подкрепата на Посолството на Франция у нас и
Френско-Българската търговска и индустриална камара.

Това е третата от поредица срещи във формат „закуска с инвеститори“.
Такива бяха вече проведени с представителите на австрийския и немския
бизнес в България.

Министерството на икономиката и индустрията