Изправени сме пред извънредна ситуация, не само защото Русия е ненадежден доставчик, както станахме свидетели през последните дни, седмици и месеци, но и защото Русия активно манипулира пазара на газ. Дълбоко съм убеден, че с нашето единство, решителност и солидарност ще надделеем. И през последните шест месеца, по време на тази война, ние много повишихме нашата готовност и отслабихме хватката, която Русия имаше върху нашата икономика и нашия континент. Както си спомняте, направихме три неща: Първото беше намаляване на търсенето. Намаляване на търсенето, т.е. пестене на газ, за да го съхраним в хранилищата. Създадохме съвместно хранилище и това наистина е успех, защото сега вече сме на 82 % от общото хранилище в Европа. Както знаете, целта ни беше да достигнем 80 % в края на октомври. Така че ние я надхвърлихме и това е добре.

Втората стъпка, която предприехме, беше: Диверсификация от руските изкопаеми горива. И знаете, че спряхме вноса на руски въглища. Прекратяваме вноса на руски нефт. И работим много усилено за диверсификация от Русия към други надеждни доставчици, като например САЩ или Норвегия, Азербайджан, Алжир и други. Всъщност днес Норвегия доставя повече газ на Европейския съюз, отколкото Русия. И ако погледнете съкращенията, които Русия направи в газовия сектор, ние успяхме напълно да компенсираме досегашния внос на газ чрез други надеждни доставчици.

И, разбира се, третата стъпка е най-важната. Това са мащабните инвестиции във възобновяеми енергийни източници. На масата ни е REPowerEU. Възобновяемите енергийни източници са евтини, произведени са в страната и ни правят независими. Тази година ще внедрим възобновяеми енергийни източници, които са еквивалентни на около 8 милиарда кубически метра. Така че възобновяемите енергийни източници наистина са нашата енергийна застраховка за бъдещето.

Но също така виждаме, че руската манипулация на газовия пазар има страничен ефект върху пазара на електроенергия. Така че, от една страна, е налице руската манипулация, но през това лято има и други фактори. Виждаме последиците от изменението на климата. Виждаме сушата. Водната енергия е намаляла с 26 % в Европейския съюз, а в Португалия – с 46 %. Имаме и факта, че в момента в Европейския съюз има по-малко ядрена електроенергия. И това е причината, поради която сега се сблъскваме с астрономически цени на електроенергията за домакинствата и предприятията и с огромна нестабилност на пазара. Ето защо ще предложим набор от пет различни незабавни мерки.

Първата от тях е интелигентно пестене на електроенергия. Това, което се промени през лятото поради елементите, които току-що споменах, е, че виждаме, че има глобален недостиг на енергия. Така че каквото и да правим, едно е сигурно: трябва да пестим електроенергия, но трябва да я пестим по интелигентен начин. Ако погледнете разходите за електроенергия, ще видите, че има пикови нужди. Именно това е скъпото, защото при тези пикови нужди на пазара се появява скъпият газ. Така че това, което трябва да направим, е да изравним кривата и да избегнем пиковите стойности. Ще предложим задължителна цел за намаляване на потреблението на електроенергия в пиковите часове. И ще работим в много тясно сътрудничество с държавите-членки за постигането на тази цел.

Втората мярка: Ще предложим ограничаване на приходите на дружествата, които произвеждат електроенергия с ниски разходи. Нисковъглеродните енергийни източници правят в днешно време – тъй като имат ниски разходи, но са с високи цени на пазара – огромни приходи. Приходи, които никога не са изчислявали; приходи, за които никога не са мечтали; и приходи, които не могат да реинвестират в такава степен. Тези приходи не отразяват производствените им разходи. Така че сега е време потребителите да се възползват от ниските разходи на нисковъглеродните енергийни източници, като например възобновяемите енергийни източници. Ще предложим тези неочаквани печалби да бъдат пренасочени към държавите членки, така че те да могат да подкрепят уязвимите домакинства и уязвимите предприятия.

Третата мярка е, че същото се отнася, разбира се, и за неочакваните печалби на компаниите за изкопаеми горива. Дружествата за добив на нефт и газ също са реализирали огромни печалби. Ето защо ще предложим да има солидарна вноска за компаниите за изкопаеми горива. Защото всички енергийни източници трябва да помогнат за преодоляването на тази криза. Държавите членки трябва да инвестират тези приходи, за да подкрепят, както казах, уязвимите домакинства и уязвимите дружества, но също така да ги инвестират в чисти местни енергийни източници, каквито са например възобновяемите енергийни източници.

Четвъртата точка е насочена към дружествата за енергийни услуги, които трябва да бъдат подкрепени, за да могат да се справят с нестабилността на пазарите. Тук става въпрос за проблем с осигуряването на фючърсни пазари. А за това е необходима ликвидност. В момента от тези дружества се изисква да осигурят неочаквано големи суми сега, което застрашава не само способността им да търгуват, но и стабилността на фючърсните пазари. Това е проблем с ликвидността. Ето защо ние ще помогнем за улесняване на ликвидната подкрепа от страна на държавите членки за енергийните дружества. Ще актуализираме нашата временна рамка и ще дадем възможност по този начин държавните гаранции да бъдат предоставяни бързо.

Пета и последна точка: Целта ни е да намалим разходите за газ. Затова ще предложим таван на цените на руския газ. Разбира се, целта тук е много ясна. Всички знаем, че нашите санкции дълбоко се впиват в руската икономика, като оказват силно отрицателно въздействие. Но Путин частично се обезпечава чрез приходите от изкопаеми горива. Така че целта е следната: Трябва да намалим приходите на Русия, които Путин използва, за да финансира жестоката си война в Украйна. И сега работата ни през последните месеци наистина се отплаща. Защото в началото на войната, ако погледнете внесения газ, 40 % от него беше руски газ, при това от много време насам. Днес сме стигнали само до 9 %.

И така, това са петте мерки, които ще обсъдим с държавите членки на неофициалното заседание на Съвета на министрите на енергетиката в петък. Това са трудни времена и те няма да свършат скоро. Но аз съм дълбоко убедена, че ако проявим солидарност, единство и решителност за това, имаме икономическата сила, имаме политическата воля, тогава ще се справим.