Методи за анализ на потенциалните клиенти при проектиране на уебсайт

23

Днес в света на уеб разработките има два вида интерфейс: UX и UI. UX е отговорен за взаимодействията на потребителите с вашия уебсайт, така че създаването на добър UX дизайн без да се знае кой ще работи с този ресурс е невъзможно.

В информацията за бъдещата визия на сайта често се споменават следните неща: ненатрапчив, без излишна информация, с лесен и удобен интерфейс.

Все пак именно UX-дизайнът е отговорен за “разбираемостта”, затова интерфейсът трябва да бъде разработен не за потребителите като цяло, а за конкретна целева аудитория. UX включва проучвания, както и проектиране и тестване на продукти. Докато UI-дизайнът отговаря за графиките (подредбата, композицията и всички визуални и естетични характеристики на софтуерната среда)

Разработването на уебсайт, без да се анализират потенциалните клиенти, означава да се действа, като не се вземат предвид настоящите обстоятелства и да се обрече компанията на фалит. 

Съществуват различни методи за проучване на целевата аудитория, като по-долу са изброени десет от най-лесните и популярни начини: 

 1. Проучване на пазара.
 2. Анализ на преживяванията на ръководителите и служителите. Те най-добре познават нуждите на клиентите и причините за тяхното недоволство от продукта.
 3. Оценка на пазара и конкуренцията. Трябва да се знае, че това не може да се направи само веднъж. Обстановката се променя изключително бързо, така че тези проучвания е добре да се провеждат редовно. 
 4. Експертна оценка. Извършването на самостоятелен преглед на използваемостта на настоящия уебсайт ще помогне да се установят и коригират характерните грешки в интерфейса. 
 5. Допитване до потребителите. Един от достъпните методи за получаване на информация директно от представители на целевата аудитория.
 6. Включено наблюдение. Анализът на действията при използване на сайта помага да се видят проблемните области и да се повиши удобството за потребителите.
 7. Персонажи и сценарии. Създаването на портрети на потенциални клиенти и сценарии за тяхното възможно взаимодействие с ресурса, помага да се опознаят по-добре потребителите, както и да се определят техните характерни черти.
 8. Проучване. Провежда се под всякаква форма – устно, писмено, онлайн, по телефона, чрез анкети в Google. По-добре е да знаете мнението на потребителите, отколкото да действате произволно.
 9. Тестване на ползваемостта. Когато създадете задача за тестване на потребителския интерфейс, наблюдавате действията на потребителите, които избират артикул в онлайн магазина. Този метод разкрива проблемите, с които се сблъскват посетителите ви, когато се опитват да извършат определено действие.
 10. A/B тестване. За да се провери възможна опция, уебсайтът се променя точка по точка. Това ви позволява да се спрете на правилната възможност. 

Изборът на правилните методи зависи от това на какъв етап от изпълнението се намира проектът ви.

При създаването на уебсайт са важни следните елементи:

 • анализ на пазара и конкурентите;
 • персонажи и сценарии;
 • допитване до потребители;
 • проучване на пазара.

За да откриете проблеми в интерфейса на текущия сайт и да се уверите, че избраните решения са правилни, приложете следното:

 • партньорска проверка;
 • проучване;
 • допитване до потребители;
 • тестване на ползваемостта;
 • Тестване A/B;
 • Анализ на опита на мениджърите и техническата поддръжка.