Да не се включват анонимните сигнали в законопроекта за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, тъй като крие много рискове, както за подаващия сигнал, така и за засегнатия от него.
В това бяха единодушни участниците в днешната дискусия, организирана от заместник-министъра на правосъдието Борислав Ганчев и началника на кабинета на министъра на правосъдието Лилия Симеонова.

Такава позиция изразиха днес представители на Професионалното обединение на държавните служители; Асоциация на европейските журналисти; Съюз на българските журналисти; Асоциация „Прозрачност без граници“; Българска-търговско промишлена палата Българо-швейцарската търговска камара; КНСБ; Асоциация на индустриалния капитал в България; Британо-Българската Бизнес Асоциация; Национално бюро за правна помощ; Национално сдружение на общините; Френско – българска търговска и индустриална камара; Медицински комлекс “Д-р Щерев”; Адвокатско дружество „Делойт Лигъл“; Делойт България и от Американска търговска камара.

Законопроектът предвижда ефективна защита на лицата в публичния и частния сектор, които подават сигнали. Защитата ще обхваща и тези, които публично оповестяват информация за нарушения на българското законодателство или актове на Европейския съюз, станала им известна при или по повод извършване на тяхната работа или изпълнение на служебните им задължения.

Работната група в министерството на правосъдието ще отрази постъпилите становища входа на обсъжданията, включително и от днешната дискусия, преди законопроектът да бъде финализиран и представен в Министерския съвет, заключи зам.-министър Ганчев.