Защо е важно да определяте целевата аудитория?

28

Потребителите, които се нуждаят от рекламирания продукт и е най-вероятно да го купят, представляват целевата група (на англ. target audience, target group). Те са основната цел на маркетинговите дейности на производителя. Това включва реални купувачи на даден продукт или услуга, както и потенциални клиенти, които могат да увеличат потребителската група и по този начин да допринесат за популяризирането на бизнеса.

Точното определяне на целевата аудитория ви позволява да съсредоточите усилията си върху конкретна група потребители, да вземете предвид всички техни желания при създаването на продукта, за да постигнете идеалния резултат. Основната задача на целевата група е да определи границите на крайния продукт. За тази цел се извършва маркетингово проучване на пазарите. В резултат на това потребителският сектор ще включва хората, за които закупването на продукта води до задоволяване на техните потребности и чиито предимства отличават продукта или услугата от предложенията на конкуренцията.

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ...
Защо трябва да се анализират потенциалните клиенти?
Мечтите се сбъдват, когато нямат граници
6 правила за управление на финансите при стартиране на бизнес

Тъй като целевата аудитория е част от потребителския пазар, тя се характеризира с признаци, специфични за всеки представител.

В зависимост от целта на определянето на целевата група се използват различни набори от характеристики. Следните такива са:

  • Географски (жителите в по – големите градове)
  • социално-демографски (мъже на възраст 35-50 години, които заемат ръководни длъжности и чиито доходи са по-високи от средния)
  • психографски (хора, които се стремят да заемат значима позиция в обществото);
  • поведенчески (тези, които са закупили продукта веднъж или два пъти).

Идентифицирането на целевата аудитория при анализа на потенциалните клиенти включва проследяване на нейния обем и динамиката на населението. Това е необходимо, за да се определи количеството на продажбите и общият пазарен капацитет, което допълнително ще помогне за изготвянето на възможно най-точна оценка за очакваните печалби и периода на изплащане на маркетинговата кампания.

Ядрото на всяка целева аудитория се съставя от най-активните клиенти на продукта, рекламиран от компанията. На първо място, това са потребителите, които редовно закупуват продукта или услугата и имат най-голям принос за текущото ниво на продажбите. Тези клиенти имат нужда от продукта и са най-заинтересовани от по-нататъшни покупки. В ядрото на целевата група влизат и потенциалните клиенти, които при определени условия ще се превърнат в лоялни потребители и ще осигурят на компанията още по – големи печалби.

Съвременният маркетинг разграничава два вида целева аудитория:

  1. Основната аудитория, наричана още първична аудитория. Това са потребителите, които предприемат покупка, защото смятат, че е подходящо да закупят продукта (услугата) и към които е насочен маркетинга на марката.
  2. Косвено или вторично. Инициативата за закупуване на продукта не идва от тези клиенти и те не са обект на маркетинга на бранда.

Класическият пример, който ясно демонстрира разликата между двата вида целева аудитория, е продажбата на играчки. Основният сектор са децата: именно те са целта на рекламната кампания, те са инициаторите на покупката. Родителите имат второстепенна роля: те изпълняват молбата на детето и само затова закупуват продукта.