Всеки се сблъсква с конфликти много пъти в живота си. На работа, вкъщи, на улицата. На всяко място и с всички хора винаги може да възникне конфликт. Но защо? Какви са причините за конфликтните ситуации? Тук ще разгледаме 13 фактора от две групи причини – обективни и социално-психологически. Може би, знаейки тези причини, ще успеете да избегнете някои конфликти в живота си.

Обективни причини за конфликти

Нека да започнем разглеждането на причините за конфликтите с обективни фактори.

 1. Разпределение на ресурсите

Неравномерното разпределение на ресурсите е много често срещана причина за конфликти. Това включва омраза на бедните към богатите или недоволство срещу брат, който е получил по-голямо парче от тортата. Ако някой има нещо, което друг няма, очаквайте завист, горчивина и конфликти.

И дори ресурсите да са разпределени равномерно, пак ще има недоволство: “Аз заслужавах повече от него!

 1. Различия в целите

Всеки има индивидуални цели, които невинаги съвпадат напълно с тези на другите. И когато, както в баснята на Крилов, хората започнат да се движат в различни посоки, възниква неизбежен конфликт: никой няма да постигне всички цели едновременно и някой ще остане без работа.

Или да вземем по-прост пример: група хора играе волейбол. Но едната част от отбора наистина иска да спечели, докато другата играе в името на процеса и не се старае да спечели. Разбира се, опитващите се играчи ще се разсърдят на тези, които са подвели отбора.

 1. Различия в гледната точка

Да речем, че група приятели отиват в гората. Някои очакват много зеленина и гъби и си представят катерици, които скачат от клон на клон. Други мислят за комари, кал и т.н. Те имат различни представи за перспективите на пътуването, някои от членовете на компанията ще са недоволни, че ще отидат там, а други ще спорят с тях и ще ги убеждават, че пътуването до гората е чудесна идея. Който и да се окаже прав, вероятността за конфликт е доста голяма.

 1. Лоша комуникация.

Лошата комуникация е рецепта за конфликт. Това важи както за работните, така и за личните взаимоотношения. Например на работното място изпълнителят може да бъде погрешно информиран за изискванията на клиента и да се наложи да преработи работата по чужда вина. При личното общуване неясната комуникация поражда слухове и клюки и подозрения за неща, които човекът не е правил.

 

Социално-психологически причини за конфликтите

Освен обективните причини съществуват и социално-психологически фактори, които предизвикват много конфликти между хората.

 1. Неблагоприятен социално-психологически климат

Личните разногласия между членовете на екипа, деспотичната среда, слабата връзка между членовете на групата и т.н. създават неблагоприятна атмосфера, в която конфликтите могат да избухнат заради всяка дребна подробност.

 1. Разлики в психологическите характеристики на хората

Всеки човек има свой темперамент и психологически особености. Понякога хората просто не си подхождат. Когато и да искат, те трудно намират общ език и не могат да установят продуктивни отношения.

 1. Когнитивен дисонанс

Когнитивният дисонанс е психологически дискомфорт, който възниква, когато в съзнанието на човек се появят две противоречиви идеи.

Например на детето може да се каже, че винаги трябва да казва истината. В същото време той може да бъде упрекнат за някои признания. В резултат на това, ако направи нещо недостойно, той/тя ще има две противоречиви идеи: “човек трябва да казва истината” и “не трябва да казва истината” – ще бъде укоряван/а.

Състоянието на когнитивен дисонанс се преживява трудно, човек е на ръба, разкъсван между противоречия. Поради тази психологическа тежест вероятността от конфликт се увеличава значително.

 1. Фаворизиране в рамките на групата

В рамките на един голям екип могат да възникнат малки групи. Това може да доведе до разслояване, конфликти и вражди между малките групи. Вътрешногруповите разделения са трудни за избягване, но съвсем не са необходими. Достатъчно е да се уверите, че в екипа няма разделение на “вътрешни” и “външни” хора.

 1. Стремеж към власт.

Някои хора може да са склонни да бъдат обикновени членове на екипа, но други трябва да имат ръководни функции. Ако двама такива хора, които се стремят към властта, се сблъскат един с друг, възниква конфликт, който не може да бъде избегнат.

Но дори ако има само един човек, който иска да управлява, това пак не се харесва на всички. Малко хора обичат да се подчиняват и да изпълняват чужди заповеди, ако не им се плаща за това.

 1. Егоцентризъм

Егоцентризмът е неспособност да се поставиш на мястото на друг човек и да видиш ситуацията от неговата гледна точка. Това е една от най-често срещаните причини за конфликти.

За съжаление хората са ограничени в способността си да гледат на света с очите на другите. А някои умишлено не искат да разберат другия човек и се задоволяват със собствената си едностранчива гледна точка.

В резултат на това възникват ситуации, в които всеки е прав от своята гледна точка. И ако всеки е сигурен, че е прав, няма как да избяга от конфликта.

 1. Егоизъм

Ако всеки мисли само за себе си, конфликтите на интереси и сблъсъците при преследването на целите са неизбежни. Тривиален пример: на щанда е останал един артикул и двама клиенти започват да спорят за него. Никой не иска да отстъпи, всеки иска да вземе продукта за себе си. Резултатът е конфликт.

 1. Състезание

Конфликтите не са рядкост в ситуации на конкуренция. Конкурентната среда е не само на работното място, но и в други области на живота. Нека разгледаме един пример:

Група приятели. Един от тях, Антон, се отличава с ерудиция и често обяснява нещо на останалите. Един ден той не успява да отговори на въпрос на другарите си, но Марина успява да го направи.

И Антон веднага почувства, че е загубил позицията си, че вече не изглежда най-умният, че палмата на първенството е изтръгната от ръцете му. Това предизвиква гняв към Марина, който може да доведе до конфликт заради дребен проблем.

Той може също така да се опита умишлено да накара Марина да изглежда зле, за да стане отново номер едно. Това от своя страна ще провокира Марина да отвърне на удара.

 1. Неуспешно решаване на конфликти по конструктивен начин

Страшен е не толкова самият конфликт, колкото емоционалната реакция на хората, които не са в състояние да се справят безпристрастно с него.

Ако човек не е готов на компромис, не желае да изслуша и чуе опонента си, не допуска факта, че може да греши, конфликтът, който би могъл да бъде обсъден и разрешен без особени проблеми, се оцветява от лични обиди, негативни емоции и започва да носи многократно повече неудобства.

Ето защо трябва не само да избягвате ситуации, в които може да възникне конфликт, но и да се научите да се справяте безболезнено със съществуващите конфликтни ситуации.