За да не станете жертва на лудостта на финансовите пазари, трябва да запомните това, преди да започнете да инвестирате: Ако се страхувате, че стойността на активите ще спадне, инвестирайте само в застраховани депозити.
Възвръщаемостта ще бъде малка, но това е цената, която трябва да се плати за нейната надеждност. Всеки минал пазарен спад изглежда като възможност, а всеки бъдещ – като риск.
Готови ли сте да увеличите инвестицията си в даден актив, ако стойността му спадне? Ако не, може би си струва да преразгледате стратегията си.
Настроенията на инвеститорите са основният фактор, който влияе на цените в краткосрочен план. Те не зависят от изчисления, формули и електронни таблици в Excel. Настроенията могат да доведат до ирационално ниски и безумно високи цени на активите.
Не се заблуждавайте, че можете да ги предвидите, а гледайте в дългосрочен план.
Има два начина да се подготвите за луди времена: можете да ги очаквате или да ги предвидите.
Първият начин предполага, че пасивно изграждате портфейл, като сте подготвени той да отбележи значителен спад в стойността си два пъти в рамките на десетилетие.
Вторият начин предполага, че излизате от пазара, като прогнозирате рецесия. Това е по-сложно и рискувате да допуснете грешка, като пропуснете значителен ръст на активите.
Има три начина да успеете в инвестирането: да сте по-умни от другите, да имате повече късмет от другите и да сте по-търпеливи от другите.
Бъдете наясно коя стратегия следвате.
Да разчитате на късмет може да не е най-добрият избор.
Ако инвестициите се основаваха само на математиката, всички математици щяха да са богати.
Ако инвестициите се основаваха само на историята, всички историци щяха да са богати.
Ако инвестициите се основаваха само на икономиката, всички икономисти щяха да са богати.
Инвестициите са съвкупност от дисциплини, които са свързани помежду си. Не се спирайте на едно от тях, а гледайте на света на инвестициите през призмата на знанието. Трябва да загърбите прекалената си самоувереност, егоизма и нетолерантността.
Крайният резултат от инвестирането зависи в по-голямата си част от това как ще се държите, когато пазарът стане луд.